Satoshi Nishimura
Seas1 Ushio to Tora

Ushio to Tora

Seas3 Fighting Spirit

Fighting Spirit

Seas1 TRIGUN

TRIGUN